DİKKAT BUGÜN GEBZE DAHİL 4 İLÇEDE ELEKTRİK YOK
İdlib’e Hava Saldırısı! Çok sayıda ölü var
Üç başlı bebek doğdu
Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

TÜRKLER’DE ULUS BİLİNCİ

Vehbi Yahşi
19.11.2018 / 00:00


MEB Hukuk Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Danıştaya verilen andımız ile ilgili itiraz dilekcesinde yer alan "Türkler kendi çağdaşı unsurlara göre ulus bilincine en geç ulaşan topluluktur.‘’ cümlesi üzerine bakanlık, hukuk hizmetleri müdürü ile iki avukatı görevden aldı. MEB’in bu tepkisi çok haklı idi. Çünkü dilekçede yer alan Türk milletinin çağdaşlarına göre ulus bilincine en geç ulaşan bir millet olduğu iddiasının tam tersine bilakis Türk milleti çağdaşlarına göre en erken ulus bilincine varan bir millettir. Yani gerçeğin tam tersi dilekçede vurgulanmıştı ve bir gerçeğin üzeri ancak bu kadar örtülebilirdi.

Şöyle ki, bir milletin ulus bilincine ulaştığının en önemli göstergelerinden biri de o milletin devletleşme sürecidir. Milletlerin devletleşme süreci tarihi kronolojisine bakarsak,

M.Ö 10.yy’da Türk oldukları iddia edilen İskitler, Asuriler ve Yunanlılardan başka Dünyada genelde devletleşen millet bulunmadığını görüyoruz.

M.Ö 4.yy’la gelince bu devletlere sadece belli başlı devletlerden Büyük İskender imparatorluğu dahil olmuştur.

M.Ö 3.yy’la geldiğimizde İskitleri Türk olarak saymaz isek ,Türklerin ilk defa Asyada Hun imparatorluğu adı ile devletleştiğini görüyoruz. Bu tarihte Fars imparatorluğunun , Hint ve Çin hanlıklarının da ortaya çıktıkları görülmektedir.

M.Ö 2.yy’la gelince Avrupa da sadece Rumların Roma imparatorluğu adı ile devletleştiğini görüyoruz.

M.Ö 1.yy’la gelince Hint ve Çin hanlıklarının çoğaldıklarını ve bu yy’da da Avrupada Roma imparatorluğunu kuran Rumlardan başka herhangi bir milletin halâ devletleşme sürecine girmediğini görüyoruz. Bu tarihte Türklerin Hun imparatorluğu ise devam etmektedir.

M.Ö 65’de Asyadaki Türk Hun imparatorluğu Doğu, Batı, Güney adları ile bölünse de devam etmektedir.

M.S 451 yılına geldiğimizde Avrupa da Avrupa halkları değil yine Türkler sahneye çıkarak Avrupa Hun imparatorluğunu kurdu.

M.S 565 yılına geldiğimizde Avrupa da başta Frenkler, Germenler, olmak üzere birkaç millet ancak ileride kurulacak Avrupa devletlerinin temeli sayılacak olan derebeylikler şeklinde siyasi idari bölgeler oluşturmaya başladılar. Bu tarihte Asyadaki Türkler Göktürk imparatorluğu adı ile devlet olarak yaşamaya devam ediyordu.

M.S 700 yılına geldiğimizde Araplar Emeviler adı ile devletleşmişti.

M.S 800 yılına geldiğimizde Araplar Emevilerin yerine Abbasiler olarak devam ederken, Türklerinde Göktürklerin yerine Uygurlar olarak devletleri devam etmekte idi.

M.S 1000 yılına gelince Türkler Uygurların yerine Kırgızlar, Karluklular, Karahanlılar, Gazneliler ve burada saymadığımız daha başka Türk devletleri ile devam ediyordu. Avrupadaki devletler ise ancak ortaya çıkmaya başlamıştı.

M.S 1100 yılında da Selçuklular sahneye çıktı. Selçuklular süreç içerisinde Anadoluya taşındı ve 1300 yıllarında Moğol istilaları ile parçalanınca Türk birliğini Osmanlı hanedanı tekrar sağlayarak merkezi Anadolu da olan Osmanlı devleti adı ile Türkler devlet olarak yaşamaya devam etti. 1 Dünya savaşından sonra da Cumhuriyet rejimine geçerek günümüze kadar Türkiye Cumhuriyeti adı ile geldi. 2000 lerden sonrada mazide Asyada bulunan Türk devletleri beş Türk Cumhuriyeti olarak ortaya çıktı.

Yukarıda milletlerin devletleşme süreçlerini özet olarak verdiğimiz tarihsel kronolojide Türklerin Dünyanın en önce ulus bilincine varan milletlerden birisi olduğu görülmektedir. Çünkü bu günkü Dünyanın gelişmiş ülkeleri olan Avrupa halkları, Rumlar, Yunanlılar ve Makedonlar hariç ancak M.S 500 yıllarında devletleşme sürecine girerken Türkler M.Ö 3.yy’da yani bu tarihten 800 yıl önce devletleşmişti.

Görülüyor ki Türkler Dünyanın ulus bilincine varan bir kaç ilk milletlerinden biridir.

Bu yazi toplam 1626 defa okundu
Yazarın Diğer Yazıları
YAZARLAR