Beraat etti
Komutanlık duyurdu
Flaş.. Katliam gibi kaza
Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Başkanlık Gelirse..

Vehbi Yahşi
12.04.2017 / 00:00


Siyasal rejimlerin, tarihsel süreç içerisinde geçirdiği gelişim evreleri, 20.yüzyıl itibarı ile en mükemmel olan, Parlamenter Demokrasi diye adlandırılan ve halk idaresi şeklinde tanımlanan rejimi ortaya koydu.Bu rejimde halk partiler aracılığı ile iradesini yansıttığı meclisini oluşturur.

Meclis çok parçalı yapıdan az parçalı yapıya doğru oluşabilir.Yani meclisteki parti sayısı çoktan aza doğru değişkenlik gösterebilir.İşte parlamenter demokrasinin sorun üreten noktasıda buradadır.Şöyleki eğer meclis çok parçalı ise yani meclisteki parti sayısı çok ise bunun anlamı hiçbir parti %25 den fazla oy alamamış demektir.Bu durumdaki meclisten de iktidar çıkarma olasılığı oldukça düşüktür.Yani iktidar ancak koalisyonlar ile oluşabilir.Fakat koalisyonların da uzun ömürlü olma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu hatta bazen koalisyon kurma ihtimalinin dahi olamadığını 1973 seçimleri ile başlayan ve 1980 darbesi ile sona eren koalisyonlar döneminde gördük.

O halde parlamenter sistemde meclis, çok parçalı yani parti sayısı çok olarak oluşursa iktidar üretme olasılığı azalır,dolayısı ile sistemin mükemmeliğide azalmış olur.İşte parlamenter sistemin mükemmelliğini azaltan bu çok parçalı meclis yapısı ihtimalini azaltacak olan yani sistemin mükemmelliğini devam ettirecek olan tek yol seçim barajıdır.

Seçim barajı;belli bir oranın altında oy alan halk iradesini meclise sokmamak demektir.Seçim barajı bu hali ile antidemokratik bir yöntemdir.Fakat parlamenter demokrasiyi tıkandığında işler hale getirecek başka bir yolda yoktur.Nitekim 1982 anayasasından sonra konulan %10 luk seçim barajı sayesinde Türkiyede parlamenter sistem daha fazla uzun ömürlü iktidarlar üretmeye başlamıştır.Zaten seçim barajı, yeterli düzeyde artırılırsa koalisyon ihtimalini sıfırlayacak etkiye dahi sahiptir.

Seçim barajı, uzun ömürlü iktidarlar üretsede antidemokratik olması sebebi ile yani halkın belli bir orandaki iradesini meclise yansıtmaması sebebi ile tercih edilmediği zaman başkanlık sistemi gündeme gelmektedir. Çünkü başkanlık sisteminde hükümetleri meclis oluşturmadığı için koalisyonlar ihtimali yoktur.Dolayısı ile seçim barajınada ihtiyaç yoktur.

Eğer başkanlık sisteminde de seçim barajı olursa o zaman sistem antidemokratik yapıya dönüşür.Çünkü seçim barajı,halkın belli bir oranın altındaki iradesini meclise yansıtmadığı için yansımayan bu oran başkanın partisine ve diğer partilere yansıyacağından muhalefetin sesi daha az çıkacaktır.Bunun sonucunda da başkanın denetlenememe,başkandan hesap sorulamama ve başkana meclisin isteklerini yaptıramama olasılığı artar.Eğer başkanlık sisteminde meclis seçim barajının olmadığı bir seçimle oluşursa bu sefer muhalefetin sesi tam çıkacağı için meclisin başkanı denetleme oranı da artar.Böylece başkanlık sistemi de antidemokratik yapıya dönüşmekten kurtulur.

İşte seçim barajı, parlamenter demokrasinin işlerlik oranını artırırken,başkanlık sisteminide antidemokratik hale getirir.

Bu sebeple Türkiye, eğer referandumda başkanlık sistemini tercih ederse, 2019 başkanlık seçiminden önce seçim barajını tamamen kaldırması gerekir.

Etiketler:
Bu yazi toplam 928 defa okundu
Yazarın Diğer Yazıları
YAZARLAR