Beraat etti
Komutanlık duyurdu
Flaş.. Katliam gibi kaza
Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

İŞSİZLİĞİN TEMEL NEDENLERİNDEN BİRİ

Vehbi Yahşi
19.01.2017 / 00:00


İşsizliğin nedenleri araştırılırken, hep teknoloji ve sanayi alanındaki yatırımların ve bu yatırımların açtığı istihdam alanlarının nüfus artışı ile doğru orantılı olarak artırılmadığı sebep olarak görülmüş ve bu alanlarda daha çok yatırım yapılarak, daha çok istihdam alanı açılarak işsizliğe çare bulunulmaya çalışılmıştır.

Bu tesbitin ve bulunan çarelerin doğru olmasına rağmen ne garip ki, bu alanda devamlı yatırım yapılsada, devamlı istihdam alanı açılsada işsizliğe bir türlü kesin çare bulunamamaktadır. Çünkü yapılan yatırımlar ve açılan istihdam alanları, devamlı artan nüfusun ihtiyacının altında kalmaktadır.Buna çare olarak da 1980-2000 yılları arasında ülke genelinde nüfus planlaması uygulamasına dahi gidilmiştir,fakat bu uygulamada işsizliğe kesin çare olamamıştır.Çünkü, sanayi alanındaki artan nüfus, sadece bu alanda çalışanların doğum yolu ile artırdıkları nüfus değil,buna ilave olarak tarım kesimini terk ederek tarım kesiminden sanayi kesimine göç yolu ile gelen nüfustur.

İşte işsizliğin en önemli nedenlerinden biride tarım kesimini terk ederek sanayi kesimine devamlı göç eden nüfusun sanayi kesimindeki yatırımları ve açılan istihdam alanlarını devamlı yetersiz konuma düşürmesidir.Demek ki,eğer tarım kesiminden sanayi kesimine göçü durdurabilirsek,artık sanayi kesimindeki yatırımlar ve açılan istihdam alanları yetersiz kalmaktan kurtulacak ve işsizliğe çare olacaktır.

Artık işsizliğin temel sorunlarından biri bulunduğuna göre çareside bulunabilir.Çünkü zor olan problemin yani hastalığın ne olduğunun bulunmasıdır,hastalık teşhis edildikten sonra çaresinin bulunması daha kolaydır.

Örneğin;bölgelere göre belirli miktarlarda toprağı olanlar tarımsal yatırımcı olarak ilan ve kabul edilerek,devlet tarafından kredi,yakıt,enerji ve araç gereçlerle desteklenerek tarım ve hayvancılık alanında yatırıma ve üretime yönlendirilebilinir.Yine miras yolu ile parçalanarak küçüldüğü için ve de mirascıları şehre göç ettiği için üretim dışı kalan topraklar mirascılardan köyünde kalacak olana tapu edilerek bu topraklarda da üretime geçilebilinir.Böylece toprakların terk edilmesi önlenerek tarım ve hayvancılık kesiminde de istihdam alanı açılacağından bu kesimdeki topraksız ve toprakları yetersiz olanlara da istihdam sağlanarak tarım kesiminden sanayi kesimine göç önlenerek işsizliğin bu temel sorunu ortadan kaldırılabilir.

Burada işsizliğin temel sorunlarından biri olan tarım kesiminden sanayi kesimine göçü önleyecek iki önlemi hemen düşünebildik.Tabiki tarım ve hayvancılık alanında bakanlık düzeyinde teşkilatlanmış devletimizin nice uzman kadroları var ve bu kadrolar isterlerse tarım ve hayvancılığı geliştirme konusunda bir çok mükemmel projeler üretebilirler ve tarım kesiminden sanayi kesimine devamlı olan bu göçü durdurabilirler.

Yeter ki işsizliğin temel nedenlerinden birinin de sanayi kesimindeki yatırımları ve açılan istihdam alanlarını devamlı yetersiz konumuna düşüren, tarım kesimini terk ederek sanayi kesimine devamlı göç eden nüfusun olduğu gerçeği görülebilinsin.

Dikkatimizden kaçmamalıdır ki,ayrıca bu göç işsizliğe neden olabildiği gibi, tarım ve hayvancılık alanındaki üretimimizide yetersizleştirmekte ve ülkemiz tarım ve hayvancılık ürünleri ile ilgili ithalata zorlanarak kaynaklarımız gereksiz yere de ziyan edilmektedir.

Etiketler:
Bu yazi toplam 1197 defa okundu
Yazarın Diğer Yazıları
YAZARLAR