Kocaeli Valiliği yeni kararları duyurdu
Haber
30 Eylül 2020 - Çarşamba 22:21
 
Kocaeli Valiliği yeni kararları duyurdu
GÜNCEL Haberi
Kocaeli Valiliği yeni kararları duyurdu

HABERPİ.COM- Kocaeli Valiliği Toplu ulaşımlarda HES kodu zorunluluğu ve tedbirlerle ilgili Hıfzısıhha kararlarını duyurdu
Valilikten yapılan açıklama ve uyarı şöyle; 

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz etmektedir.
Öte yandan, koronavirüs salgınıyla mücadelede hastalık tanısı konulmuş ya da temaslı durumdaki kişilerin toplumdan izole edilmesi de bu süreçte üzerinde durulması gereken en önemli hususlardan biridir. Bu doğrultuda bulaşma riskinin azaltılması ve hastalık tanısı konulan kişiler ile temaslı durumundaki kişilerin tespit edilerek izolasyona tabi tutulmalarını temin edilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığınca “Hayat Eve Sığar (HES)” uygulaması geliştirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 29.09.2020 tarih ve 15993 sayılı “ Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması ” konulu Genelgesi ile 30.09.2020 tarih ve 16007 sayılı “ Konaklama Tesislerinde HES Kodu Zorunluluğu ”  konulu Genelgesi gereği, ilimiz genelinde alınması gereken tedbirleri değerlendirmek üzere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 30.09.2020 tarihinde Vali Seddar YAVUZ başkanlığında yapılan 2020/109 sayılı kurul toplantımızda aşağıdaki kararlar alınmıştır;
        
KARARLAR
1. Başta belediyeler olmak üzere ilgili diğer kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla (otobüs, metro, metrobüs vb.) yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyonların sağlanmasına,
2. Şehir içi toplu ulaşım faaliyetleri için kullanılan ulaşım kartlarını henüz kişiselleştirmemiş durumda olan başta büyükşehir belediyesi olmak üzere yerel yönetim birimleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarınca, halihazırda kullanılmakta olan  elektronik/akıllı seyahat kart sistemlerinin kişiselleştirilmesi amacıyla gerekli çalışmalara biran evvel başlanılmasına,
3. Covid­19 hastalığı tanısı konulan ya da temaslısı durumunda olan vatandaşlarımıza ait varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartlarının izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınmasına,
4. Covid­19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle izolasyonda olması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgilerinin, gerekli idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulması için İçişleri Bakanlığı aracılığıyla (e­İçişleri sistemi üzerinden elektronik olarak) Valilik/Kaymakamlıklarla paylaşılmasına, 
        Bu çerçevede; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri göz önünde bulundurularak HES uygulaması ile şehir içi toplu ulaşım sistemleri arasında gerekli entegrasyonların başta belediyeler olmak üzere ilgili diğer kurum/kuruluşlar tarafından biran evvel sağlanmasına ve uygulamanın yukarıdaki esaslar çerçevesinde yürütülmesine,
        İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30.09.2020 tarih ve 16007 sayılı        “ Konaklama Tesislerinde HES Kodu Zorunluluğu”  konulu Genelgesi gereği, HES kodu kontrolü uygulaması bakımından 30.09.2020 tarihinden itibaren ilimiz genelinde geçerli olmak üzere konaklama tesisleri için de aşağıdaki tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmiş olup bu kapsamda;
5. Herhangi bir ayrım olmaksızın (özel­kamu, turizm işletme belgeli/belgesiz, ruhsat veren idare gibi) tüm konaklama tesislerinde (otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp vb.) müşterilerden Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kodu istenmesine ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra konaklama tesisine müşterinin kabul edilmesine,
6. HES kodu sorgulamasının müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılmasına, yapılan sorgulama sonucunda herhangi bir risk bulunmayan (tanılı ya da temaslı olmayan) kişilerin tesise kabul işlemlerinin gerçekleştirilmesine,
7. 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 2. ve ek 1. maddesi hükümlerine göre konaklama tesislerince genel kolluk kuvvetlerine bildirilen müşteri bilgilerinin, ilgili genel kolluk kuvveti birimince Sağlık Bakanlığı ile sağlanan veri entegrasyonu çerçevesinde Covid­ 19 tanısı konulma ya da temaslı olma durumuna göre de sorgulanmasına,
8. Gerek konaklama tesisine kabul gerek genel kolluk kuvvetlerince yapılan sorgulama gerekse konaklama süresi esnasında Covid­19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu tespit edilen kişilerle ilgili olarak İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 02.06.2020 tarihli ve 8680 sayılı Genelgesi gereği çıkartılan 2020/62 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararımız ile 11.09.2020 tarih ve 14810 sayılı Genelgesi gereği çıkartılan 2020/105 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararımız ve Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin “Konaklama Tesislerinde Alınması Gereken Önlemler” başlıklı maddesinin 87.2 numaralı bölümü hükümlerine göre gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesine,
Bu çerçevede Covid­19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu tespit edilen kişilerle ilgili olarak;
•    Covid­19 tanısı konulan ya da temaslısı olduğu anlaşılan müşterilerin, Kültür ve Turizm Bakanlığının 12.08.2020 tarih ve 583885 sayılı Genelgesi ile İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 01.07.2020 tarih ve 10507 sayılı Genelgesi gereği çıkartılan 2020/86 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararımız ile getirilen “Güvenli Turizm Sertifikası” uygulaması gereği oluşturulan “misafir izolasyon odalarına” yerleştirilmelerine,
•    Misafir izolasyon odalarının sayıca yetersiz kaldığı durumlarda ise Vali/Kaymakamlar tarafından ilgili Bakanlık Genelgeleri ile Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin hükümleri göz önünde bulundurularak gerekli tedbirlerin alınmasına,
9. Bu karar hükümlerine yönelik gerçekleştirilen denetimler sonucunda HES kodu sorgulaması yapılmaksızın veya sorgulama sonucuna göre kabul edilmemesi gereken müşterilerinin konaklamasına izin veren konaklama tesislerinin Kaymakamlıklarca 10 gün süre ile faaliyetten men edilmesine,
 
Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verildi.
 
 

Kaynak: Editör:
Etiketler: Kocaeli, Valiliği, yeni, kararları, duyurdu, ,
Yorumlar
Haber Yazılımı